"Mobotix Solutions and Innovations" seminaro įvertinimo anketa

Odoo CMS - a big picture

Kaip vertinate komunikaciją prieš seminarą? *

Ar seminaro trukmė buvo tinkama? *

Ar Jums iškilę klausimai seminaro metu buvo atsakyti? *

Ar matote galimybę panaudoti Mobotix termovizorius savo projektuose?

Jei ne - pakomentuokite:

Ar pakankamai suprantamai buvo išdėstytas Mobotix žinučių sistemos (MxMessage) funkcionalumas?

Ar matote galimybę panaudoti MxMessage funkcionalumą savo projektuose?

Jei ne - pakomentuokite:

Ar manote, kad naujosios Mx6 platformos siūlomi privalumai yra naudingi (H264, OnVif ir kt.)?

Jei ne - pakomentuokite:

Kaip bendrai įvertintumėte renginį? *

Ką, Jūsų nuomone, galėtume padaryti geriau?

Ar dalyvautumėte ateityje panašiuose renginiuose? *